Forskningsmiljøet er sjokkert og frykter at Russland er på vei tilbake mot sovjetiske tilstander.

— På full vei mot politistat Russland er et land hvor KGBs arvtakere har tatt makten, og er på full vei mot å bli en politistat, sier tidligere menneskerettsombudsmann under Jeltsin, parlamentsmedlemmet Sergej Kovaljov. I egenskap av forsker er det han som har lekket de nye direktivene fra Det russiske vitenskapsakademiet.

Instituttene som sorterer under akademiet blir bedt om å sørge for at ikke statens interesser blir skadelidende innenfor økonomisk og vitenskapelig samarbeid. De blir pålagt å sette i verk en rekke tiltak som skal motvirke dette.

Rapporter Eksempelvis gjelder det genetikkinstituttet IOGen, som 24. mai beordret alle medarbeidere til å innrapportere alle internasjonale avtaler til ledelsen innen 1. juni.

Alle utenlandsbesøk i laboratoriene skal vidererapporteres til utenriksdepartementet, og departementet skal også ha beskjed hvis det søkes om finansiell støtte i utlandet.

— Dette ser ut som et forsøk på å innføre kontroll med kontakten mellom russiske vitenskapsmenn og deres vestlige kolleger, ikke bare et ønske om å bli informert om slike kontakter, sier et ledende medlem av Institutt for teoretisk fysikk, Mikhail Feigelman.

Konsekvenser Denne politikken kan få katastrofale følger for russisk forskning. Talenter forlater allerede Russland i hopetall fordi mulighetene er større i utlandet.

— Hvis dette får fortsette vil det om noen år ikke være igjen noen seriøs forskning i Russland, sier Feigelman til Moskva Echo-radioen.

Gjennomsnittsbevilgningen til en russisk forsker er allerede 25 ganger mindre enn i andre industrialiserte land. Antall forskere er halvert siden 1990.

Biologen Aleksej Jablokov, som var rådgiver for president Boris Jeltsin, sa han ble sjokkert da han leste direktivet.

— Hvis det som står der er sant, så betyr det at de prøver å gjeninnføre systemet som vi bare kjenner så altfor godt. Alt dette eksisterte fram til 1989, sa han.

Sikkerhet Det russiske vitenskapsakedemiet ber om en full gjennomgang av alle utenlandskontakter for å hindre lekkasje av sensitiv informasjon til utlandet, herunder misbruk av internett.

Atomfysikeren Vladimir Orlov i PIR, en uavhengig tenkeboks om atomsikkerhet, sier det kan være aktverdige grunner for meldeplikten og viser til faren for at atomteknologi kan falle i gale hender. Ifølge sikkerhetsrådet arbeider minst én atomtekniker fra en tidligere sentralasiatisk sovjetrepublikk for terroristen Osama bin Laden.

For sju år siden ble en gruppe russiske vitenskapsmenn arrestert i det de var i ferd å gå om bord i et fly med kurs for Nord-Korea.

— Russland må overvåke statshemmeligheter og teknologi som kan brukes både sivilt og militært, slik at den ikke kommer på avveie. Det er vi forpliktet til, sa Orlov.

— Men det kan utvikle seg til absurditeter. Regjeringen må forstå at den ikke kan overvåke vitenskapsmenn som under Sovjetunionen. Det er paranoid, sier Orlov.NTB