Under avhøret av den andre av de to tidligere føringsoffiserene, kom førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og forsvarer Atle Helljesen ut fra det lukkede møtet i Berlin og bekreftet at ingen av vitnene kjente eller kjente igjen Stein Viksveen.

Viksveen selv følte seg vel til mote etter at det første av tirsdagen Stasi-vitner var blitt avhørt i flere timer ved en lokal domstol i Berlin.

-Jeg føler meg enda bedre enn i går, men vi er jo ikke ferdige med dette, sa Viksveen til NTB, da avhøret var over. Da gjensto fortsatt et vitneavhør, men heller ikke dette vitnet kjente til Viksveen.

Ett av vitnene som avga rettslig forklaring tirsdag, var tidligere Stasi-oberst Edgar Gladitz. Det var ventet at det siste avhøret tirsdag først ville være ferdig tidligst ved 19-tiden. Mandag ble tre tidligere analytikere i Stasi avhørt.NTB