Eksperter sier imidlertid at det er åpenbart at Brandt var uvitende om at han ble pumpet for informasjoner, og at det samme gjelder Strauss.

Brandt var en av 45 medlemmer av Tysklands nasjonalforsamling Forbundsdagen i perioden 1969-1972 som blir navngitt i et register fra den østtyske etterretnings— og overvåkingstjenesten Stasi som ble offentliggjort av tyske myndigheter onsdag.

Opplysninger om 16 navngitte politikere ble kjent onsdag. Fem av dem lever fortsatt.

Uvitende

De fleste av dem som omtales i det offentliggjorte materialet var som Willy Brandt uvitende om at de var kilde til sensitive opplysninger for Stasi.

Willy Brandt ble tvunget til å gå av som forbundskansler i 1974 da det ble avslørt at hans personlige sekretær Günther Guillaume var Stasi-spion. Avsløringen ble av mange oppfattet som den største politiske skandalen i Vest-Tyskland under den kalde krigen.

En av de andre som Stasi nevner som kilde, var den erkekonservative CSU-politikeren Franz Josef Strauss, tidligere regjeringssjef i delstaten Bayern og tidligere tysk forsvarsminister.

Ikke informanter

Marianne Birthler, leder for arkivene som oppbevarer materialet fra Stasi, kommenterte onsdag de elleve personene blant de navngitte som er døde, blant dem både Brandt og Strauss. Brandt døde i 1992.

– Det er klart av dokumentene at de elleve ikke var Stasi-informanter, sa Birthler, tidligere politiker for det tyske miljøpartiet De grønne.

Stasi-forbindelsene til de fem nålevende av de navngitte har vært kjent fra før, tilføyde hun.

Opplysninger fra Stasi-arkivet om flere tidligere parlamentarikere ventes å bli offentlig kjent snart, etter hvert som godkjenning fra de berørte foreligger.

Historikere sier at tre tidligere folkevalgte virkelig var kommunistiske spioner. Tyske medier har navngitt de fem nålevende som hadde forbindelser med Stasi. Av disse var to sosialdemokrater, to kristeligdemokrater og en liberal. Birthler sa onsdag at hun skulle vært raskere med å offentliggjøre materialet fordi det ville ha hindret spekulasjoner.

Rosenholz

De offentliggjorte opplysningene stammer fra de relativt kjente arkivene kalt Rosenholz-arkivene. Arkivet inneholder mikrofilm av 317.000 indekskort over personer og 77.000 kort om etterretningsoperasjoner.

Materialet ble kjent fordi det kort tid etter Berlin-murens fall ble stjålet av den amerikanske etterretningstjenesten CIA, som fortsatt har originalene, og først etter flere år fikk tyske myndigheter en kopi.

Materialet ble i prinsippet offentliggjort i 2003, men analyseres fortsatt. Personer kan få innsikt i materiale som angår dem selv, mens materialet for øvrig bare gjøres tilgjengelig for forskere eller journalister etter konkrete søknader.