Scirus.com lover tilgang til mer enn 60 millioner publikasjoner med vitenskapelig materiale. Søkene kan spesifiseres ut fra en rekke kriterier. Søkemotoren har separate søkefunksjoner for 17 vitenskapelige felt, som inkluderer jordbruk, økonomi, materialer, og sosialvitenskap, samt de store naturvitenskapelige forskningsdisiplinene.

Søkemotoren er laget i samarbeid mellom Elsevier Science og det svensk-amerikanske nettkonsulentselskapet Razorfish.(Origo)