Tiltaket vil bli satt i verk i løpet av tre uker og skjer i nært samarbeid med amerikanske myndigheter, opplyser det nederlandske innenriksdepartementet.

Ifølge departementet ble ordinære sikkerhetsprosedyrer fulgt da Umar Farouk Abdulmutallab gikk om bord i et fly fra Schiphol til Detroit i forrige uke.

Nigerianeren ble overmannet om bord i flyet og i klærne hans ble det funnet sprengstoff.

Ifølge myndighetene i Haag foreligger det ingen opplysninger som tyder på at Abdulmutallab hadde vært i Nederland tidligere, og etterforskningen har til nå heller ikke avdekket eventuelle medskyldige i landet.

Avinor vurderte å gjennomføre tester med utstyr for full kroppsskanning, men har avblåst planene etter sterke reaksjoner fra flere hold.

— De mange reaksjonene gjør at Avinor har bestemt at testingen av det nye utstyret ikke blir gjennomført til våren neste år som planlagt, opplyste konsernsjef Sverre Quale i Avinor i november.