KARI PEDERSEN

Ingen elever ved Olsvik skole er savnet etter flomkatastrofen, men skolen har mange elever med familie i de rammede områdene, forteller Robert Rastad, informasjonssjef i Bergen kommune.

Utenom Flaktveit og Kronstad, som er direkte berørt, er Olsvik den av byens skoler, som steller i stand den mest omfattende markeringen.

Forberedt på verre

Robert Rastad var forberedt på en langt tøffere skolestart og trakk et lettelsens sukk da gårsdagens navnelister ble offentliggjort. Det sto ikke flere på listen enn de kommunen allerede visste var savnet.

Siden forrige tirsdag har Bergen kommune hatt et omfattende mottaksapparat parat på Flesland flyplass og på et hotell like ved. Totalt 250 hjemvendte asia-farere har vært innom senteret, der kommunen har hjulpet med mat, klær, overnatting og praktiske detaljer i forbindelse med hjemkomsten.

I de tilfeller der den reisende er bosatt utenom Bergen, ble hjemkommunen varslet.

Mottakssenteret blir bemannet i noen dager fremover, selv om tallet på reisende har krympet betraktelig de siste dagene.

Overdimensjonert?

Robert Rastad medgir at kommunen tok høyde for større pågang enn det viste seg å bli.

— Hvis vi har overdimensjonert mottaket vårt, er ingen mer glad for det enn vi, sier Rastad og legger til:

— Da vi etablerte mottaket, eskalerte katastrofen time for time. Vi tenkte verste fall og etablerte et apparat med kapasitet til å ta hele charterfly, hvis Gardermoen ble stengt.

På noen flyginger var det en håndfull reisende som oppsøkte oss, mens det i noen tilfeller kom opptil 20 på en gang, sier han.

Søndag ble byrådet og ordfører Herman Friele orientert om kommunens krisehåndtering. Derfra kom det bare lovord.

— Må kommunen selv ta regningen for det store mottaksapparatet som har stått parat i over en uke?

— Diskusjonen om regningen får vi ta i ettertid. Foreløpig har vi heller ikke noen oversikt over hva dette har kostet, sier Rastad.