ATLE M. SKJÆRSTAD

En 48 år gammel kvinne, oppløst i sorg over at hennes 24 år gamle soldatsønn ble drept i Irak i april i fjor, kan bli et vendepunkt i debatten om USAs felttog i Irak.

For tre uker siden slo hun seg ned utenfor presidentranchen i ødemarken i Texas. Hun hadde ett mål: Å få et møte med presidenten og at han skulle forklare henne «den edle grunn til at amerikanske soldater er i Irak».

TIL Å BEGYNNE MED ble hun oversett av presidenten og hans menn. Etter en drøy uke kommenterte presidenten: «Hun må få gjøre det hun ønsker. Det er ytringsfrihet i USA».

Og for noen dager siden måtte presidenten komme med en ny innrømmelse av hennes tilstedeværelse da han sa at han ikke ville møte henne — hun representerer ikke så mange.

Noen præriebrann med antikrigsdemonstrasjoner har Cindy Sheehan ikke startet til nå. Samtidig er det klart at hun blir lagt merke til. Og støtten er økende, både nasjonale og regionale medier ofrer henne nå så mye oppmerksomhet at omkring hver femte amerikaner følger nøye med i hennes kamp for å få et møte med presidenten, ifølge meningsmålingsinstituttet Rasmussen Reports. Over halvparten sier at de følger med.

Og erfarne politiske observatører i Washington DC er begynt å spørre om Cindy Sheehan kan bli den frontfiguren for antikrigsbevegelsen som den til nå ikke har hatt. Mye vil sikkert avhenge av den tre uker lange kampanjereisen hun legger ut på om en ukes tid, omtrent når den amerikanske hovedstaden vender tilbake til den politiske hverdag, og både lobbyister, Kongressrepresentanter og senatorer kanskje finner ut at her er en sak og kvinne de kan bruke for egen politisk vinning.

DET VAR VARMT i Crawford i helgen. Det forhindret ikke at både tilhengere og motstandere strømmet til byen for å vise sin avsky eller støtte til Sheehan.

For første gang siden Sheehan startet sin stillferdige protest var det flere krigstilhengere enn motstandere i Crawford. Omkring 3000-4000 tilhengere mot 800-1000 i Sheehan-fløyen, ifølge nettutgaven til storavisen Houston Chronicle.

Det gikk i hovedsak rolig for seg, ingen alvorlige sammenstøt. Utskjelling ja. Og forsøk på å fjerne noen av de små, hvite trekorsene som Cindy Sheehan har satt ned med navn på amerikanske soldater som er blitt drept i Irak.

1867 amerikanske soldater var inntil fredag bekrefter drept i Irak. Tallet er allerede blitt høyere siden da. Og det vil fortsette å øke.

Cindy Sheehan får gang på gang høre fra mange av familiene til de drepte at hun får bære sin sorg med verdighet og ikke late som hun uttaler seg på vegne av andre enn seg selv. Og det tas sterkt avstand fra hennes krav om at de amerikanske soldatene må trekkes hjem. Samtidig minnes det om at Cindy Sheehan sønn reiste frivillig til Irak. I likhet med alle andre. Det er ikke verneplikt i USA.

Men samtidig er det andre som sier at nå må «det tause Amerika» heve stemmen og stille presidenten til ansvar for at han løy om behovet for invasjonen i Irak og spørre hvorfor han og hans medarbeidere hele tiden forandrer forklaringer på hvorfor det er så viktig for USA å holde fast på oppdraget i Irak.

— De forandrer jo forklaringer hele tiden. De motsier seg selv. Og nå hører vi ikke mye verken om atomfaren, koppesmitte eller giftgass. Og det er jo al Qaida som dreper våre sønner og døtre, terroristene som vi skulle sette en stoppe for, lyder argumentene fra dem som støtter Sheehan.

— Dette kan være begynnelsen til «noe», sier et par Washington-insidere jeg snakket med i helgen. Og minner om at det også tok tid før motstanden mot krigen i Vietnam fikk tyngde.

Om ikke annet har helgen i Crawford vist at gapet mellom tilhengere og motstandere av USAs krigføring i Irak er blitt større. At ordbruken blir tøffere og mer personlig. Og at det kanskje blir heftigere før president Bush om noen dager drar tilbake til Washington.

GEORGE W. BUSH har tilsynelatende ikke latt seg forstyrre av Cindy Sheehan. Men han kunne nok vært henne foruten.

Og både han og hans medarbeidere vet at hun har bred støtte i det amerikanske folk - en fersk meningsmåling forteller at 87 prosent av de spurte sier det er OK at folk ytrer seg om krigen i Irak. De ønsker altså ingen munnkurv.

Bush er på fallende kurs i den amerikanske folkemeningen, hele 56 prosent sier de ikke har tillit til ham, og vi må tilbake til februar i år for å finne at 50 prosent hadde det. Men når det gjelder krigen i Irak har han fortsatt stor tillit - 71 prosent sier at terroren ikke vil ta slutt om soldatene trekkes hjem. Og fortsatt er det «bare» 35 prosent som sier de støtter Cindy Sheehan.

DEMONSTRANTER: Krigstilhengere på vei til møtestedet nær George W. Bush’ ranch i Crawford, der de skal demonstrere. Like ved demonstrerer krigsmotstanderne. <br/>Foto: JEFF MITCHELL, REUTERS