I den simulerte femdagerskrigen ble det lille landet "Brun" truet av naboen "Rød". "Blå" ble spurt om å intervenere på vegne av "Brun". "Rød" representerte Kina og "Blå" USA, ifølge rapporter New Scientist sitter på.

Partene brukte bakkelasere og mikrosatelitter som våpen. Landene slo ut hverandres satellitter, som var viktige for kommunikasjon, rekognosering og rakettstyring. Uten satellittene ville et land være sårbart ovenfor konvensjonelle angrep.

— Vår avhengighet av kommersielle romsystemene og de globale følgene dette fikk spilte en viktig rolle, sier kommandør ved romkrigssenteret, Doug Richardson, til New Scientist.

Problemet ble avslørt av en fem dagers simulert krig ved US Air Force Space Command. Blå hadde mye større problemer med å kontrollere private satellittselskaper enn tidligere antatt.(Origo)