Ifølge The New York Times stoppet flygingene med skadde fra Haiti til Florida allerede onsdag. Dette gjaldt haitiere som hadde fått alvorlige ryggskader, brannsår og andre skader.

Transporten ble innstilt da Floridas guvernør Charlie Crist ba den føderale regjeringen om bidrag til å dekke utgiftene. Sykehus i Florida har behandlet mer enn 500 pasienter som har blitt fløyet fra Haiti.

Også andre land har tatt imot jordskjelvofre fra Haiti, og evakueringen skal ha kostet flere titalls millioner kroner, penger det ikke er avklart hvem som skal betale.

Samtidig kommer det ny kritikk mot USA fra noen latinamerikanske ledere som mener USAs engasjement i rednings— og hjelpearbeidet har preg av imperialisme. USA har nå 20.000 soldater i Haiti.

— Mesteparten av det de (USA) gir kommer tilbake til dem, sa Ecuadors president Rafael Correa etter et to dager langt besøk i Haiti.

Fortsatt strømmer det hjelp i store mengder til Haiti. Men problemet er som før at koordineringen i hjelpearbeidet er mangelfull og at hjelpen derfor ikke kommer raskt nok fram til dem som trenger den mest.