Det internasjonale nettauksjonsstedet bygger sin beslutning på en rapport om omfattende ulovlig elfenbeinshandel.

Elfenbeinsprodukter lages av elefanters støttenner. Ifølge rapporten fra internasjonale naturvernere er ni av ti slike produkter som omsettes over internett ulovlige, og dette fikk eBay til å varsle stans i handelen tirsdag.

Stansen ble kunngjort på et møte blant landene som har sluttet seg til CITES-konvensjonen mot salg av produkter fra truede dyrearter i Haag tirsdag. Den britiske naturverngruppen IFAW mener CITES-landene må stramme kraftig inn på handelsreglene.

– Internett er en enorm utfordring, for på nettet vet man aldri helt hvem man handler med. Men eBay har tidligere vist at de er svært gode til å lukte seg fram til og luke ut ulovlig virksomhet, sa den amerikanske regjeringens talskvinne Claudia McMurray.

IFAW fant i en undersøkelse i februar i år 2.275 elfenbeinsgjenstander tilbudt for salg på eBay i løpet av en enkelt, tilfeldig utvalgt uke. Hele 94 prosent av disse gjenstandene manglet sertifisering og var derfor trolig produsert på ulovlig vis.