Professor Hwang Woo-suk trakk seg fredag fra stillingen sin ved det nasjonale universitetet i Seoul, etter at komiteen offentliggjorde sin rapport.

– Jeg ber om unnskyldning for sjokket og skuffelsen jeg har forårsaket, sa Hwang som fram til nå har hatt status som en nasjonal helt. Han er blitt hyllet for å ha brakt Sør-Korea til fronten i et brennaktuelle forskningsfeltet som mange håper skal revolusjonere behandlingen av mange sykdommer.

Et panel bestående av ni eksperter fra Seouls nasjonale universitet, har gått gjennom forskningen til Hwang etter at kolleger beskyldte ham for å ha forfalsket deler av deres rapport om framstilling av stamceller.

«Forskningsrapporten til professor Hwang fra 2005 inneholder ikke bare enkle feil, men det er klart at den er forfalsket med vilje,» heter det i panelets konklusjon.

Hwang og forskerteamet hans har tidligere hevdet å være de første som klarte å klone en menneskelig befruktet eggcelle i forskningsøyemed. De fikk også mye oppmerksomhet for å ha avlet fram verdens første klonede hund.

Det er foreløpig ikke brakt på det rene hvilke deler av Hwangs forskning som er fabrikkert, og om hovedkonklusjonene i rapportene hans fortsatt holder vann.