New York/Oslo: Slutterklæringen inneholder ikke ett ord om homofile, og Stålsett er sterkt kritisk til holdninger som fører til at hiv-utsatte grupper utelates på denne måten. Han sier likevel at FN-konferansen er historisk: — Jeg tror det er historisk viktig at denne spesialsesjonen er holdt. Her møtte mennesker med svært ulik sosial, kulturell og religiøs bakgrunn. Det er ikke så enkelt å snakke om seksualitet og beskyttelse. Ingen her har særlig erfaring i å snakke om sex og prevensjon i en politisk sammenheng. Men man forsøkte, og det ble brutt barrierer, sier Stålsett til NTB.- Sluttdokumentet slår fast at vi står overfor en global krise som kaller på et globalt svar. Det finnes ingen paralleller til dette tidligere, sier Stålsett.- Det er blitt helt tydelig for meg at vi snakker om en katastrofe som overgår det vi har opplevd tidligere. Så langt er 22 millioner mennesker døde av aids. 36 millioner lever med hiv eller aids. Denne virkeligheten er kommet nærmere. Det spesialsesjonen i FN har fått fram, er dybden i dette problemet. Vi har ikke egentlig forstått før dette hva det krever av innsats, verken fra myndigheter eller bistandsorganisasjoner, sier Oslo-biskopen. Ros til Sydnes Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes holdt det norske hovedinnlegget i FN, og talte også under de ikke-statlige organisasjonenes forum som gikk parallelt. Det er all grunn til å være fornøyd med innsatsen til Sydnes, sier Stålsett.- Kampen mot aids kan ikke vinnes uten en større krigskasse, siterte New York Times Sydnes. Hun hadde med enda en milliard kroner til «krigskassen», og fikk bifall for Norges vilje til å bidra med penger. Sydnes fikk også bifall for å nevne tydelig grupper og temaer som det har vært strid rundt, menn som har sex med menn, sprøytenarkomane og kampanjer for mer bruk av kondomer.- Utviklingsministerens innlegg hadde en tone som mange tok til sitt bryst, konkret og erfaringsbasert på en måte som talte til både europeere, amerikanere, afrikanere og andre, sier Stålsett. Katolsk praksis I Afrika er aids en epidemi som rammer hele familier. I Vesten regnes homoseksuelle menn, sprøytenarkomane og prostituerte som spesielt utsatte grupper. På FN-konferansen i New York gikk Vatikanet i allianse med islamske stater som hevder at homoseksualitet og prostitusjon ikke finnes i deres land.Med støtte fra blant annet Kina, Russland, Cuba og flere land i Afrika ble alle henvisninger til homofili strøket fra slutterklæringen. Medlemslandene samlet seg til slutt om i stedet å bruke begrepet «seksuell praksis». Prostituerte og sprøytenarkomane ble også strøket fra listen over utsatte grupper.Biskop Gunnar Stålsett er sterkt kritisk til måten den katolske kirken tviholder på dogmer og ikke forholder seg til det virkelige liv, både når det gjelder homoseksuelle, og kondombruk som Vatikanet er imot.- Jeg forstår i historisk kontekst den religiøse tradisjonen de snakker ut fra, men vi må skjære igjennom og snakke rett ut, for eksempel om kondombruk, sier Stålsett, som selv står for en pragmatisk og virkelighetsorientert linje.En form for pragmatikk finnes også innenfor den katolske kirke. Mens Vatikanet holder fast på dogmatikken, forholder prestene seg til problemet.- Katolske prester fra Afrika forteller at de i praksis underkjenner Vatikanets dogmatiske posisjon. De sier «vi underviser om bruk av prevensjon, og ledelsen i den katolske kirke lar være å vise til Vatikanets syn på dette området». Men det er ikke nok. Jeg ønsker at den katolske kirken går ut med et klart budskap. Dette må den katolske kirken bli utfordret på, sier Stålsett.NTB-Ole Walberg og Brita Skuland