OLE KRISTIAN BJELLAANES, NTB Brussel

Like viktig som selve forslaget var at det ble fremsatt i en tale i den tyske riksdagen i Berlin. Chirac ble dermed den første statsleder som taler til Forbundsdagen etter at den tok sete i riksdagsbygningen i Berlin. Chiracs besøk i Tyskland blir av observatører også sett som et krafttak for det tysk-franske samarbeidet, ofte kalt motoren i arbeidet for politisk integrasjon i EU. Talen vil også kunne føre til en splittelse mellom de landene som ønsker mer fleksibilitet og dypere integrasjon, og de landene som frykter å ende opp som B-medlemmer i fremtidens EU. I sin tale sa Chirac at Frankrike og Tyskland neste år skal danne en egen gruppe innen EU, med eget sekretariat og som kun skal arbeide med saker som gjelder dybden og bredden i EU-samarbeidet.