I fylket Devon oppdaget man torsdag det 18. tilfellet av den svært smittsomme sykdommen munn— og klovsyke. I Wales ble det påvist et fjerde tilfelle.

Cirka 50.000 dyr er destruert siden munn- og klovsyken først ble oppdaget i Storbritannia den 19. februar.