TRYGVE SØRVAAG og NTB LondonStordrift er langt på vei stikkordet som forklarer hvorfor det har gått så galt med britisk landbruk. Det britiske landbruket er i stor grad blitt vridd mot stordrift og intensiv landbruksproduksjon der kravet er billigere mat og større fortjeneste for omsetningsleddene. Transporteres lenger Det intensive storbruket har skapt et svært sårbart landbruk. Dyr fetes opp raskest mulig for så å bli transportert til slakterier rundt om i landet for å komme nærmest mulig de store utsalgsstedene. Mellom 1978 og 1998 har avstanden dyr er transportert økt med 50 prosent.Det er i dag ikke uvanlig at dyr transporteres til slakterier 30-40 mil unna gårdsbrukene. Dette er hovedårsaken til at munn— og klovsyken har spredd seg så raskt over så store områder på kort tid. Et utstrakt salg av livdyr har forsterket problemet. Spredd med lastebil Og det var nettopp det som skjedde i England for halvannen uke siden da et parti smittebærende griser ble fraktet fra Nord-England til Sør-England, der sykdommen først ble oppdaget.Men da var det for sent. I løpet av noen få dager hadde smitten spredt seg til store deler av landet - ja, til og med nedover Europa.Forskere tror at viruset spredte seg med lastebiler nedover motorveiene. Det er den eneste naturlige forklaringen de finner på hvordan viruset kan ha spredt seg over så store avstander på så kort tid.