De to finansinstitusjonene Capgemini og Merill Lynch anslår i en ny rapport at rundt 9,5 millioner mennesker nå er gode for 1 million dollar – nærmere 6 millioner kroner – eller mer.

Betingelsen for å komme med i den eksklusive klubben er at du har såpass mye i cash eller investert i fond, aksjer eller andre omsettelige verdipapirer.

Verdier som er bundet opp i egne boliger eller samlinger av kunst og antikviteter, regnes ikke med i denne sammenhengen.

Flest nye dollarmillionærer ble det i fjor i Singapore, India, Indonesia og Russland, går det fram av rapporten.

Den noe mer eksklusive klubben av ultrarike, som er gode for minst 30 millioner dollar eller nærmere 180 millioner kroner, teller nå 94.970 medlemmer. Denne gruppen økte i fjor med 11,3 prosent.