— Dødsstraffen er på defensiven, sier Richard Dieter ved Informasjonssenteret for dødsstraff til AP.

Ifølge senteret ble det avsagt 114 dødsdommer i USA i 2006, mot 128 året før. Toppen ble nådd i 1996 da 317 ble dømt til døden i USA:

Tallet på henrettelser falt også. I fjor ble 53 henrettet, mot 60 året før. 1999 topper den dystre statistikken med 98.

Amerikanske jurister og menneskerettsaktivister tror det er flere årsaker til at stadig færre dømmes til døden, blant dem en erkjennelse av at mange opp gjennom årene er henrettet for forbrytelser de ikke begikk.

123 dødsdømte er frikjent siden dødsstraffen ble gjeninnført i 1976, 14 av dem etter at DNA-spor med sikkerhet avdekket at de var uskyldig dømt.

Stadig flere dommere velger nå å idømme livsvarig fengsel uten mulighet til prøveløslatelse i stedet for å avsi dødsdom, noe det er åpnet for å gjøre i 37 av de 38 delstatene som har dødsstraff.

Flere delstater har innført midlertidig stans i henrettelsene av dødsdømte, blant dem New York og Illinois.

Ni andre delstater har gjort det samme etter at det er reist tvil om henrettelse ved giftinjeksjon er en human metode.