— Det er bare sikkerhetsområdet som nå ikke er klarert, sier brigadegeneral Udaya Nanayakkara til Reuters.

Over 420 opprørere skal ha blitt drept i løpet av de siste tre dagene med kamper, ifølge Sri Lankas militære.

Det er ikke mulig å få bekreftet tapstallene partene på Sri Lanka oppgir, ettersom verken journalister eller observatører tillates å reise til området der kampene foregår.