Regjeringen og LTTE-geriljaen i Sri Lanka vil møtes til fredsforhandlinger i Sveits, sier Erik Solheim.