Mens NATO rives av indre konflikter om Irak, er EUs 15 statsledere innkalt til krisemøte i Brussel.

— Hvis det ikke kommer et felles grunnlag ut av møtet, vil det bety en gjennomgripende krise for EU, sier Panos Beglitis, talsmann for det greske utenriksdepartementet.

Blottlegger splittelse

— Dersom ikke Europa klarer å snakke med en stemme, vil det på lang sikt være umulig å videreføre et tett samarbeid med USA hvor vi bevarer vår verdighet, mener EU-kommisjonens president Romano Prodi.

Men i mange europeiske hovedsteder ristes det på hodet over at grekerne vil ha et toppmøte på et tidspunkt da europeisk splittelse kan blottlegges for all verden.

Europeiske land er splittet i EU, akkurat som i FN og NATO.

I EU slutter Storbritannia opp om USAs harde linje, med mer eller mindre støtte fra Spania, Portugal, Italia, Danmark og Nederland.

Tyskland og Frankrike leder opposisjonen mot krig, med delvis støtte fra Hellas, Belgia, Sverige og Finland.

«Det nye Europa» utestengt

EUs 13 kandidatland ble onsdag morgen invitert til krisemøtet i Brussel, men onsdag kveld ble invitasjonene trukket tilbake.

Frankrike, Tyskland og Belgia - som i øyeblikket også blokkerer vedtak i NATO - mente det var upassende at kandidatene deltar, ifølge Financial Times.

Det skal ha vært den britiske statsministeren Tony Blair som ville ha kandidatlandene med. De fleste av EU-kandidatene, beskrevet som «det nye Europa» av USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld, har sterke amerikanske sympatier.

«Det gamle Europa», Frankrike og Tyskland, skal ha fryktet at britene ellers ville brukt EU-toppmøtet til å samle støtte om sin Irak-politikk.

EU-landene ble imidlertid torsdag enige om å invitere FNs generalsekretær Kofi Annan til toppmøtet i Brussel, og FN-sjefen har takket ja til å delta på møtet.

Det uformelle EU-toppmøtet holdes tre dager etter at FNs våpeninspektører i Irak har lagt frem sin andre rapport for Sikkerhetsrådet.

(NTB)