Forskerne bak studien peker på at det etter alt å dømme er de såkalte omega-3 fettsyrene i fisk som forebygger kreft i prostatakjertelen.

Laboratorieforsøk har vist at omega-3 bremser kreftceller. Den nye studien viser at dette også gjelder menn. Undersøkelsen er gjengitt i The Lancet.NTB

SUNDT: Forskere har igjen slått fast at fisk er sundt. Arkivfoto