KLAUS JUSTSEN

De første bildene fra Mars ble overført i går via omkretsende romfartøyer. Denne kontakten er imidlertid kun mulig noen få minutter i timen — etterpå lagres signalene fra Spirit før de overføres tilbake til jorden.

Via den store antennen ventes det i de kommende dager fargebilder som er av langt høyere kvalitet enn de første svart-hvitt bildene, som viser at Spirit står ganske vannrett midt i et krater med masse små klippestykker.

De første målingene avslørte enkelte mindre problemer, men alle var mulig å løse. Solbatteriene virket kun med 83 prosent av den planlagte kraften, men det kan skyldes støvstormer under landingen.

Et av de første bildene viste også en svart skygge ved rampen, som Spirit skal kjøre ned av når den skal begynne utforskningen. Det kan være snakk om et klippestykke som vil gi problemer, men det kan også være rester av en av ballongene som beskyttet romfartøyet ved landingen.

Spirit vil i de kommende dager få signaler om at den skal reise seg og strekke ut i seks hjulene. Vitenskapelige instrumenter om bord på fartøyet, som er på størrelse med en golfbil, vil også bli utprøvd.

Først når alle prøver er gjennomført om en ukes tid kuttes navlestrengen som binder Spirit til landingsfartøyet. Ifølge planene skal fartøyet kjøre ned av rampen og tilbakelegge omkring 100 meter pr. dag i et halvt års tid.

Flere av geologene som følger Mars-ferden har snudd opp og ned på døgnet for å kunne leve etter Mars-tid, der døgnet er nesten 40 minutter lenger. Vinduer er blitt overmalt og klokkene stilt om.