— Jeg har mange ganget sagt til leger at spiralen fremdeles satt fast, men de har alltid sagt at smertene mine skyldtes arr etter da den ble fjernet, sier kvinnen til den svenske avisen Eskilstuna-Kuriren.

For et par år siden måtte imidlertid legene gjøre helomvending: Spiralen ble funnet og fjernet.

Nå har Eskilstuna-kvinnen fått avslag på sin søknad om pasientskadeerstatning. Årsak: En skade må rapporteres senest tre år etter den fant sted.

I dette tilfellet - 1976.