Statsminister Marek Belka frykter at listen også inkluderer spioner som fremdeles er aktive. Han mener deres sikkerhet kan være i fare, og er redd for at spioner i utlandet er spesielt utsatt.

Polakkene har naturlig nok fattet stor interesse for spionlisten. De siste dagene har navnelisten overgått sex når det gjelder søk på internett. – Dette er enormt. Vi har registrert 100.000 søk etter listen hver dag, sier Pjotr Tchorzewski, som jobber hos Polens største internettportal, Onet.

Listen ramser alfabetisk opp navnene på påståtte agenter og personer som skal ha samarbeidet med Polens hemmelige tjenester under kommunistepoken. Den skal også inkludere navnene på personer som har vært spionert på.

Den polske riksadvokaten har erklært at «tyveriet» og publiseringen av spionlisten skal etterforskes.