Overvåkingsorganet ESA, som skal se til at reglene i EØS-avtalen blir fulgt, har ikke tålmodighet til å vente på hva norsk Høyesterett mener om monopoliseringen av det norske automatmarkedet. Høyesterett har satt av to hele uker i januar til saken, og den skal behandles i plenum, med alle dommerne til stede.

Likevel kunngjorde ESA i går at de vil trekke Norge for EFTA-domstolen, uten å vente på høyesterettsdommen. Dersom de to domstolene kommer til ulikt resultat, må Høyesteretts syn vike.

— Vi mener saken reiser store prinsipielle spørsmål som angår flere land, og vil derfor at den prøves for EFTA-domstolen, sa direktør Niels Fenger i ESA i går.

Forbereder sak mot mange

For det er ikke bare automatbransjen som interesserer dem i Brussel som er satt til å overvåke at konkurransen får utfolde seg i EU og EØS-området.

EU-kommisjonen har allerede tatt de første skritt for å forberede rettssaker mot flere av de virkelig store statlige spillemonopolene i Europa. Akkurat som Norsk Tipping og Rikstoto har monopol i Norge, er spillmarkedet monopolisert og statlig kontrollert i en rekke europeiske land.

Både Finland, Danmark og Sverige har fått såkalte åpningsskriv fra kommisjonen, der de blir varslet om at kommisjonen vurderer å gå til sak for at andre spillselskaper skal få slippe til. I Danmark handler det om Dansk Tipstjeneste, i Sverige om Svenska Spel og ATG.

Strid i kommisjonen

Det er kommissæren for det indre marked, iren Charlie McCreevy, som har stått i spissen for fremstøtene. Han har også ønsket å få gambling inn som en del av det omstridte tjenestedirektivet, et forsøk som per i dag ikke ser ut til å lykkes.

Ønsket om å bryte opp spillemonopolene og få på plass felles europeiske regler for spillemarkedet er kontroversielt også internt i EU-kommisjonen. Ifølge den danske avisen Børsen skal ni av 25 kommissærer ha hatt innvendinger mot McCreevys rettssak-planer. Både monopolenes betydning som statlige inntektskilder og frykt for store sosiale konsekvenser av et frislipp har vært argumenter imot.

- Vil legge premissene

I denne tautrekkingen kan en fellende dom i EFTA-domstolen mot det norske automatmonopolet få stor betydning.

— En dom fra EFTA-domstolen kan helt klart levere premisser også for utøvelsen av EU-retten senere, sier Anders Ryssdal, leder for Den Norske Advokatforening og ekspert på EU-rett.

Årsaken er at reglene som Norge skal dømmes etter, er de samme som gjelder for EUs medlemsland.

— En dom innen EØS-retten vil danne presedens også innad i EU, sier professor og EU-forsker Jan Erik Grindheim ved Høgskolen i Agder. Han tror det er ganske sikkert at EU-kommisjonen etter hvert vil prøve å få avviklet de statlige spillemonopolene.

— Slike monopoler strider mot hele grunnideen om et indre, felles marked, sier Grindheim.

Kutt i reklamebudsjettene

Kommissær McCreevys talsmann har tidligere sagt at arbeidet med å rydde opp i det europeiske spillemarkedet skal begynne for fullt tidlig neste år. I alt skal det være snakk om i underkant av ti ulike spillemonopoler i Europa som etter kommissærens mening er i strid med de indre markedsreglene.

I Danmark har sabelraslingen fra kommisjonen ført til at Dansk Tipstjeneste har foreslått å forby all reklame for spill i Danmark. I Sverige har spillselskapene allerede kuttet i markedsbudsjettene, av samme grunn. Den storstilte annonseringen har vært ett av argumentene for at de statlige monopolene ikke akkurat tar sikte på å begrense spillingen.

Godtar regulering

ESA-direktør Fenger sier de ikke har noe imot at Norge ønsker å redusere automatspillingen.

— De må gjerne begrense antallet automater, eller redusere premiene, eller bestemme at maskinene skal blinke og bråke mindre. Det vi ikke kan forstå, er at noen blir mindre spillegal av at det er staten som eier maskinene, sier Fenger, som understreker at ESA ikke mistenker Norge for å ha skjulte motiver bak monopol-ønsket.

— Vi mener bare at det samme målet kan nås med andre midler, sier ESA-direktøren.

MONOPOLSTRID: I EFTA-domstolen starter i dag rettssaken som EFTAs kontrollorgan ESA har reist mot den norske staten. Stridens tema er statens krav om å innføre monopol på spilleautomater fra neste sommer. ARKIVFOTO: TOR HØVIK
STATLIG MILLIARDINDUSTRI: Trykk på forstørrelsesglasset over til høyre for bildet for en større versjon.