Atle M. Skjærstad

FNs våpeninspektører i Irak gikk onsdag inn på «atomfabrikken» al-Tuwaitha 18 km sørøst for Bagdad.

For andre dag på rad testet inspektørene de nye reglene om uanmeldte inspeksjoner etter tirsdagens besøk i al-Sajoud-palasset. Tilsynelatende gikk det uproblematisk begge dager, men dette får vi kanskje vite mer om når lederen for våpeninspektørene, svenske Hans Blix, fredag avlegger rapport for Sikkerhetsrådet — bare to dager før Irak ifølge FN-fristen skal legge frem sin oversikt over sine program for produksjon for masseødeleggelsesvåpen, hvor mange slike man har m.m.

BESØKET I FORSKNINGSSENTERET for atomproduksjon var ikke tilfeldig.

Al-Tuwaitha var erklært «rent» etter den forrige inspeksjonsrunden, deler av anlegget var bombet sønder og sammen — for øvrig var det også her atomreaktoren Osiraq, som israelerne bombet allerede i 1981, befant seg, og det lille som var av lavanriket uran var veiet og gjort rede for.

Men ferske satellittbilder viser at det har vært hektisk byggeaktivitet på dette området som angivelig har vært ute av drift. Nye - og større - bygninger har erstattet de tidligere, og høyst sannsynlig var dette målet for inspektørene.

Om det er tatt prøver her som er sendt til Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) hovedkontor i Wien, slik det er gjort tidligere under denne inspeksjonen, er det ikke sagt noe om, men det er ikke usannsynlig.

FN-INSPEKTØRENE går tilsynelatende systematisk til verks. Imens sitter USAs president George W. Bush nærmest med fingeren på avtrekkeren og bare venter på en unnskyldning til å fyre løs. Mens dette skrives er det fortsatt 54 døgn igjen til inspeksjonsfristen utløper, men rent «praktisk» er det neppe noen grunn til å tro at Bush - om han finner grunn til det - kan avfyre noen skudd før en gang i februar neste gang. Det er dette med å ha «alle tilgjengelige midler» på plass som vil avgjøre tidspunktet, og beregninger foretatt av militærstrategisk kyndige tilsier februar som start for en væpnet aksjon.

PARALLELT MED DETTE synes det som om Bush & Co. arbeider med en «Plan B»: Å ta et kvelertak på Irak gjennom «Olje for mat»-programmet.

Sikkerhetsrådet skulle ha forlenget det for to uker siden, men USA satte overraskende frem krav om revisjon av listen over «lovlige varer», og i natt (norsk tid) pågikk en intens tautrekking om den videre forlengelse, der USA ble sterkt kritisert for ikke å legge frem noen liste over varer Irak har lov til å kjøpe under dette programmet.

USA mener, sterkere enn de øvrige medlemmene i rådet, at Irak benytter dette programmet til å skaffe seg utstyr som kan nyttes i våpenproduksjon. Og det sier sitt at det er bare 47 prosent av de ønskede varekjøp som er godkjent i Sanksjonskomiteen der Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby er formann. Men Norge ønsker i likhet med Sikkerhetsrådets flertall at programmet skal fortsette slik at den irakiske sivilbefolkningen lider minst mulig. Så lenge USA har vetorett hjelper dette lite, men det er verdt å merke seg bl.a. den frustrasjonen som den franske FN-ambassadøren i går målbar der han nærmest krevet at USA måtte legge frem listen.

Det er også politikk i å holde listen tilbake: USA vet nemlig godt at dersom landet får medhold i en revisjon av listen i tilknytning til forlengelsen, kan dette ta mange måneder. Med de konsekvenser det vil få for det humanitære programmet.

Satellittbilder: Disse ferske satellittbildene av al-Tuwaitha-anlegget viser en av de nyoppførte bygningene (det lille bildet), som er kommet til siden 1999. Det var antakelig denne bygningen som ble omfattet med størst interesse av FN-inspektørene onsdag. (Bildet gjengitt med tillatelse fra Global Security/Space Imaging)