— USA har vært veldig klare: Anriking og gjenvinning på iransk jord er ikke akseptabelt, sa utenriksminister Condoleezza Rice om Irans omgang med uran på en pressekonferanse i Washington i går. Ved siden av henne sto Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov.

Uttalelsen kom etter en hektisk formiddag i hovedkvarteret til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien, der styret i organet som er FNs atomvaktbikkje sitter samlet denne uken.

Storavisen The New York Times hadde på morgenen meldt at russerne hadde lagt frem et kompromissforslag som iranerne muligens kunne stille seg bak. Forslaget innebar at Iran stopper all anriking av uran i stor skala i flere år fremover, mot at de fortsatt får lov til å drive forskning på slik teknologi helt i det små.

Men i Washington sluttet USA og Russland rekkene.

— Det finnes ikke noe nytt russisk kompromissforslag, dementerte Lavrov på pressekonferansen.

- Svært vanskelig

I Wien ble de motstridende meldingene tolket som at amerikanerne ikke er interessert i noe kompromiss nå. Uten amerikansk støtte vil ikke et slik forslag kunne overleve, og dermed ville heller ikke Russland åpent stille seg bak.

USA har i flere år presset hardt på for å få Iran-saken inn for FNs sikkerhetsråd. Det vil de etter alt å dømme lykkes med. IAEA-styret skal først i dag begynne diskusjonene om Irans atomprogram, men det er ikke ventet nye forslag på bordet, heller ikke noen ny avstemming: Allerede på forrige møte, i februar, ble det bestemt at Sikkerhetsrådet skal få oversendt IAEA-generaldirektør Mohamed ElBaradeis nyeste Iran-rapport.

— Vårt inntrykk er at det vil være svært vanskelig, om ikke umulig, å finne en løsning nå. Sannsynligheten for at saken går til FNs sikkerhetsråd er stor, sier Norges representant i IAEA-styret, ekspedisjonssjef Kåre R. Aas i Utenriksdepartementet.

Norge er for tiden ett av 35 land i IAEA-styret, og var med på februarvedtaket om å sende saken til Sikkerhetsrådet.

— Iran har fått klare krav om å fryse absolutt all anrikingsaktivitet. Så lenge de ikke er villige til det, blir det hele veldig vanskelig, sier Aas.

USA holder seg utenfor

Det er samtidig klart at IAEA-sjef ElBaradei er svært interessert i kompromisstankene som er blitt luftet fra Moskva og Teheran. Han var mandag optimistisk i tonen, og sa at han håper på en løsning i løpet av en ukes tid. ElBaradei har hele tiden understreket at saken må løses ved forhandlingsbordet og med politiske midler.

Det foregikk også i går samtaler på høyt nivå, både bak lukkede dører og på telefonen mellom hovedstedene, i et forsøk på å finne ut hvor langt partene kan være villige til å strekke seg. At saken nå går til Sikkerhetsrådet, trenger ikke bety at et kompromiss er utelukket.

Men arbeidet vanskeliggjøres av at den klart viktigste aktøren, USA, nekter å delta i direkte forhandlinger med Iran. De har overlatt til Tyskland, Frankrike og Storbritannia å føre samtalene med presteregimet, som president Bush for lengst har erklært som en del av «ondskapens akse».

Det er ikke ventet forslag om FN-sanksjoner mot Iran i denne omgang, men kun en erklæring fra rådets presidentskap om at Iran må rette seg etter påleggene fra IAEA.

Eventuelle sanksjoner ligger ennå om lag et år frem i tid, eventuell åpning for maktbruk enda lenger frem, ifølge diplomater i Wien.