Mannen er i tingretten i Uppsala også dømt til å betale nesten 400.000 kroner i erstatning til kona og tre av sine fire barn. Det skal blant annet gå til å gi barna utdanningen de har gått glipp av, ettersom faren har nektet barna å gå på skole i hele oppveksten.

Saken kom fram i lyset da moren tok kontakt med politiet i juni, etter at 58-åringen hadde stengt dem ute av leiligheten. Da fortalte hun og tre av barna at de hadde vært holdt innesperret i leiligheten fra september 2003 til mars 2004.

Barna har fortalt at de var redd for faren, som kunne straffe dem med slag dersom de var for høylytte, eller nekte dem mat som straff.

Mannen var også tiltalt for fem tilfeller av mishandling og trusler mot kona, men selv om retten mente at kona framsto som troverdig, mente den at det manglet bevis. Han ble dømt for ett tilfelle for vold mot kona, samt for å ha mishandlet sønnen og truet ham med kniv.

Parets yngste datter ville ikke slutte seg til anklagene mot faren, og har vitnet til hans fordel. Retten mente imidlertid at hun manglet troverdighet. Faren har nektet for anklagene mot ham.

Familien har bodd i Sverige siden 1992, men har i perioder vært på besøk i opprinnelseslandet. Mediene stiller likevel spørsmål ved hvorfor lokale myndigheter ikke kjente til familien, og ikke visste at barna ble nektet skolegang.