De første europeiske kommentarene etter at John F. Kerry i går erkjente nederlaget, indikerte ønske om en ny start for forholdet mellom USA og EU.

Men utgangspunktet er en formidabel kløft: Aldri har forholdet mellom USA og Europa vært dårligere enn i George W. Bushs tid som president.

I den kalde krigens tid ville dette vært en stor krise og gitt mange en følelse av utrygghet. Men nå som Sovjetunionen er borte og Europa ikke er truet av noen tradisjonell militær fiende, er det heller ikke like farlig om vennskapsbåndene over Atlanteren er svekket.

Samling i EU

I alle fall ikke hvis det også kommer noe godt ut av det. Mange europeiske ledere vil mene at nettopp det er tilfellet, selv om slikt selvsagt ikke kan sies i offentlighet: Få har som George W. Bush bidratt til europeisk samling.

Frankrikes president Jacques Chirac, Tysklands kansler Gerhard Schröder og Spanias statsminister José Luis Rodríguez Zapatero gråter neppe over gjenvalget, selv om de politisk sett står nærmere John F. Kerry.

USAs nei til å ratifisere Kyoto-avtalen, nei til en Internasjonal straffedomstol for krigsforbrytelser, nei til viktige nedrustningsavtaler og — fremfor alt - krigen mot Irak, bidro til en samling om utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU som ellers neppe hadde vært mulig.

Paradoksalt nok, kan man si, for i første omgang var europeerne splittet i synet på Irak-krigen. Mange trodde internt kiv i EU skulle være krigens mest varige konsekvens. Slik gikk det ikke.

Krangelen vinteren og våren 2003 mellom USA-støtter som Storbritannia og Polen på den ene siden, og en fløy ledet av Tyskland og Frankrike på den andre, ble fort bilagt. Nettopp i «Irak-perioden» har EU maktet å bli enige om avgjørende fremskritt i utviklingen av en felles forsvars- og sikkerhetspolitikk. I utenrikspolitikken opptrer EU-landene også mye mer samlet enn før. Det er særlig synlig under voteringer i FNs hovedforsamling.

Fire år til med George W. Bush, i alle fall hvis han holder frem som han stevner, kan forsterke utviklingen.

Det er den ene siden av saken.

Eneste supermakt

Men det erkjennes også at EU ikke kan ha rare innflytelsen på kampen mot terrorismen og global politikk for øvrig hvis forholdet til USA er for dårlig for lenge. USA vil i overskuelig fremtid være klodens eneste supermakt, og den beste måten å ha innflytelse i verden på er å ha innflytelse på USA.

Dette er ikke minst Tony Blairs maksime. Storbritannia har historisk hatt et spesielt nært forhold til USA. For Blair var det greiere i Bill Clintons tid. Selv om det også da var konflikter mellom USA og EU, særlig om Balkan, var Clinton godt likt i Europa. Å fastholde det tette forholdet under Bush har derimot nesten vært drepen for Blair, spesielt i forholdet til Labour og britiske velgere.

Blair ville ha trukket et lettelses sukk med Kerry i Det hvite hus. Nå har Blair mer pes i vente med Bush. Ingen bør bli overrasket hvis han nå markerer en mer kritisk linje overfor USA frem mot Underhusvalget i Storbritannia neste år.

At Bush-tiden har ført til en styrking av EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk - og tilsvarende svekkelse av NATO - er heller ikke etter britenes hjerte, selv om de det siste året er blitt mer med på ferden.

Det samme gjelder i enda større grad for den norske regjeringen. NATO fremstår i dag som en skygge av sitt gamle jeg, og kan i stadig mindre grad dekke Norges behov for sikkerhetspolitisk innflytelse. Derfor prøver Norge å henge seg på EUs utvikling så langt utenforskapet gir anledning til det.

Kerry hadde gitt en kjærkommen pustepause, et tøvær. Nå tyder mye på fire nye heseblesende år for norske forsvarsbyråkrater i Brussel.

Alle er nå spent på om George W. Bush justerer kursen eller bare øker farten. Forståsegpåere har ulike prognoser.

En pekepinn får vi når han utnevner sitt nye lag.

Situasjonen i Midtøsten er igjen på vei inn i en delikat fase, og EUs «utenriksminister» Javier Solana la mandag frem en ny plan for hvordan EU skal påta seg en sterkere rolle i arbeidet med å få etabler en palestinsk stat. Planen skal behandles av EU-toppmøtet i morgen og fredag, og deretter legges frem for USA.

USA har til nå motsatt seg å la andre «tredjeparter» ta roller i Midtøsten, og kanskje særlig EU som hans administrasjon generelt er svært skeptisk til. Men hvis Bush vil ha et bedre forhold til den aspirerende supermakten på våre breddegrader, kan det være en idé å ta pent imot syvsidersdokumentet fra Solana.