Bispeforeningen i den regjeringsgodkjente katolske kirken må imidlertid godkjenne valget av biskop Li Shan som etterfølger av biskop Fu Tieshan, som døde i april, opplyste foreningens formann Liu Bainian i en uttalelse onsdag.

Liu er leder av den patriotiske bispeforeningen som står i spissen for Kinas katolske kirke.

Godkjenning?

Det er uvisst om den nye bispeutnevnelsen har godkjenning fra pave Benedikt XVI. En rekke biskoputnevnelser uten Vatikanets støtte har de siste to årene skap ny spenning i forholdet mellom Kina og Vatikanet.

Paven skrev i et brev til den katolske kirken i Kina for to uker siden at utnevnelser av biskoper gjennom den regjeringsgodkjente kirken var uforenlig med kirkeretten. Han fastholdt den katolske kirkens enhet.

Samtidig uttrykte likevel pave Benedikt XVI håp om at konflikten kunne bilegges gjennom samtaler og en ny valgmåte som ville sikre pavens innflytelse på valget.

Støtte

Lederen for Kinas katolske biskoper signaliserer i sitt brev onsdag at han personlig støtter den nye biskopen i Beijing.

– Valget reflekterer behovene i Beijing bispedømme, skriver Liu Bainian. Men han tilføyer at han ikke har fått noen formell informasjon om valget. Det må skje denne uken, og så vil foreningen ta en formell avgjørelse om innvielsen av den nye biskopen.

Splittet siden 1951

Den katolske kirken i Kina har vært splittet siden 1951. Da brøt Kinas kommunistiske regjering under Mao Zedongs ledelse forbindelsen med Vatikanet.

Den godkjente kirken avviser Vatikanets overherredømme, og til den hører rundt 5 millioner kinesere. I tillegg finnes en undergrunnskirke som betrakter Vatikanet som sin øverste ledelse, og som skal ha 10 millioner tilhengere. Undergrunnskirken har i alle år blitt sett på som upatriotisk og er blitt forfulgt.

Etter pave Johannes Pauls død var det ventet at Kina ville forsøke å tilnærme seg Vatikanet som ledd i det diplomatiske arbeidet for å isolere Taiwan ytterligere. Vatikanet har diplomatiske forbindelser med Taiwan. Det har vært kontakter mellom Beijing og Vatikanet, men disse har foreløpig ikke ført til noe konkret.