Den 43-årige mannen ble funnet skyldig i å ha oppbevart over 30.000 bilder og flere hundre filmklipp med barnepornografisk innhold. Han har også gjort bildene og filmene tilgjengelig for andre, noe som virket straffeskjerpende. Han har også begått overgrep mot to mindreårige jenter.

Dommen fra Vestre Landsret i Århus slår fast at mannen ikke lenger får lov til å omgås barn under 18 år, verken i jobbsammenheng eller i fritiden.

Uten politiets tillatelse får han heller ikke lov til å bo på adresser med barn.

Mannen anket dommen på stedet. Han mener han er uskyldig og krever full frifinnelse.