En ny FN-rapport om verdens miljøtilstand viser at kampen om drikkevannet er en av de mest akutte miljøtruslene kloden står overfor.

Verst er situasjonen på den arabiske halvøy, der over 90 prosent av befolkningen om tredve år forventes å leve i områder med vannmangel. Eksperter spår også at knapphet på ferskvann kan føre til nye, væpnete konflikter i Midtøsten.

1000 forskere

Rapporten fra FNs miljøprogram (UNEP) er den tredje i rekken og bygger på bidrag fra rundt 1000 forskere rundt om i verden. Direktøren i UNEP, Klaus Toepfer, beskriver den såkalte Geo 3-rapporten som den mest autoritative vurderingen av dagens miljøtilstand og utsiktene for kloden fremover.

Som vanlig når miljørapporter legges frem, mangler det verken på advarsler eller krisebeskrivelser. Men rapporten slår også fast at verden går fremover på noen områder:

  • Andelen av mennesker som lever i sult vil ifølge et av fremtidsbildene skrumpe inn til 2,5 prosent av verdens befolkning i 2032.
  • Utslippene av klimagasser er redusert og nivåene av CO2 er begynt å stabilisere seg i atmosfæren om tredve år.
  • Reparasjonen av ozonlaget, som beskytter livet på jorden mot ødeleggende ultrafiolett stråling, fortsetter takket være reduksjon i forbruket av miljøfiendtlige KFK-gasser. I midten av dette århundret er ozonlaget tilbake på samme nivå som før 1980.

Kostbare katastrofer

Men UNEP-rapporten fastslår like fullt at verden er full av problemer, også i 2032. Miljøødeleggelser og økninger i omfanget av — og styrken i - naturkatastrofer som sykloner, flommer og tørke vil gjøre millioner av mennesker enda mer sårbare både når det gjelder matforsyning og helseproblemer. Rapporten anslår at de økonomiske tapene knyttet til naturkatastrofer i dag beløper seg til mer enn 800 milliarder kroner.

Miljøproblemene svekker mange lands muligheter til å utnytte sitt økonomiske potensiale, ikke minst innen jordbruket. En stormakt som India taper årlig 80 milliarder kroner, tilsvarende 4,5 prosent av bruttonasjonalproduktet, som følge av menneskeskapte miljøforringelser

Pattedyr forsvinner

Rapporten forteller også at nesten en firedel av verdens pattedyr, eller 1130 arter, er truet av utryddelse. Noen er velkjente, som den sibirske tigeren eller det svarte nesehornet som lever i Afrika.

Direktøren i FNs utviklingsprogram, Klaus Toepfer, sier konkret handling er tvingende nødvendig for å sikre miljøet og livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

— Vi har allerede hundrevis av deklarasjoner, avtaler og traktater som skal løse miljøproblemer. Det som nå trengs, er politisk mot til å bringe jordkloden inn på rett kurs, mener Toepfer.

LYSPUNKTER: På flere områder ser en tegn til at miljøet på kloden er i ferd med å bli bedre.
Arkiv