Han spår verdensomspennende fall i den økonomiske veksten i år.

Verdenshandelen vil gå tilbake, de fattige vil bli fattigere og dette vil gi seg tragiske utslag som økende barnedødelighet, sa Zoellick på en konferanse i Brussel lørdag. Han ba deltakerne på et globalt toppmøte i London i april om å vurdere nye stimuleringstiltak.

Den afrikanske utviklingsbanken ADBs sjef Donald Kaberuka ber om at G20-møtet mellom industriland og utviklingsland med raskt voksende økonomier ikke glemmer Afrika. Afrikanerne må betraktes som en del av løsningen og ikke av problemet, mener Kaberuka.

Verdensbankens toppsjef Robert Zoellick snakker på en konferanse i Brussel lørdag. Zoellick spår at Verdenshandelen vil gå tilbake i år, de fattige vil bli fattigere og dette vil gi seg tragiske utslag som økende barnedødelighet. Han ba deltakerne på et globalt toppmøte i London i april om å vurdere nye stimuleringstiltak for å skape vekst i den globale økonomien. (Foto: Eric Vidal, SCANPIX/REUTERS)
Stringer Beijing