Det enorme tallet tilsvarer hele Kinas befolkning. I dag lever rundt en milliard mennesker, eller hver tredje byboer, i slummen.

I en ny rapport ber imidlertid FNs bosettingsprogram Habitat verdens regjeringer om ikke å hindre at folk flytter til byene. FN-organet mener myndighetene heller må klare takle utfordringen med innflytting til byene.

I Habitats 2006/2007-rapport om verdens byer kommer det fram at befolkningen i byene stiger med 2,2 prosent årlig. Men veksten kommer til å øke, og innen 2020 kommer antall slumbeboere til å øke med 27 millioner per år.