RUNE VALDERHAUG

Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, som har sitt hovedkontor i Bergen, og Diakonhjemmet i Oslo har i fellesskap kjøpt det tidligere klosteret El Campanario like ved Fuengirola på den spanske solkysten. De to partene skyter inn halvparten hver av kjøpesummen på 15 millioner kroner.

For dette får de en fem mål stor eiendom med en klassisk spansk murbygning på 1500 kvadratmeter. Den eldste delen av hovedbygningen er fra 1572, og eiendommen har tidligere vært benyttet til kloster og herberge for havnearbeidere.

Mest besøkt

— Vi skal drive El Campanario som en typisk norsk sjømannskirke. Vi har stor tro på dette prosjektet, og mener at det har potensial i seg til å bli vår mest besøkte sjømannskirke i løpet av kort tid, sier generalsekretær Kjell Bertel Nyland i Sjømannsmisjonen til Bergens Tidende.

Sjømannsmisjonen skal ha ansvar for driften av El Campanario, som kirkens navn fortsatt skal være. Senteret skal drives som enhver annen norsk sjømannskirke. Men i tillegg til kirke- og kultursenter for de nesten 20.000 fastboende nordmennene i området rundt Fuengirola og Malaga, skal Diakonhjemmet skape en et konferansesenter og base for diakonal innsats blant nordmenn i området. Eiendommen omfatter også et gjestehus med 22 senger.

Skyggesider

Mange av nordmennene som har flyttet til Spania, er eldre og kronisk syke, ifølge forstander Kjell Nordstokke ved Diakonhjemmet.

— Det norske Spania har også sine skyggesider. Mange eldre og kronikere er overlatt til seg selv. Ved å utvandre til Spania har de satt sine helsemessige rettigheter på spill, hevder Nordstokke.

Diakonhjemmet ønsker derfor å gjøre en innsats for nordmenn i utsatte livssituasjoner på solkysten. Nordstokke ser særlig for seg å utvikle hjemmesykepleie og samarbeid om norsk bemanning ved enkelte sengeposter på spanske sykehus.

Strategisk viktig

— Samtidig er dette et uhyre spennende prosjekt av stor strategisk betydning for Sjømannsmisjonen. Vi hadde neppe klart å finansiere dette kjøpet uten en samarbeidspartner. Men gjennom samarbeidet med Diakonhjemmet får vi også utnytte deres diakonale kompetanse og praksis overfor eldre i Norge, i vårt arbeid blant nordmenn som har flyttet til Spania, legger Nyland til.

Ifølge Nyland har om lag 100.000 nordmenn hittil kjøpt bolig i Spania. Nær 20.000 av dem holder til i det nye kirkesenterets nærområde. El Campanario ligger i Calahondaområdet, som er midt i tyngdepunktet av den norske bosettingen på solkysten.

Bygger enda en kirke

Sjømannsmisjonen har allerede et nært samarbeid med den svenske turistkirken i Fuengirola, om lag 20 minutters bilkjøring fra El Campanario. Her er det norske presteparet Reidar og Liv Serena Strand stasjonert. Dette samarbeidet vil trolig fortsette som i dag.

El Campanario er ikke det eneste nye kirkeprosjektet Sjømannsmisjonen sysler med på den spanske solkysten for tiden. Det foreligger også konkrete planer om å bygge en helt ny norsk kirke i Torrevieja. Akkurat nå deltar Sjømannsmisjonen i en budrunde om en tomt.

— I løpet av få uker vil det være klart om vi får denne tomten. I så fall kan byggingen komme i gang raskt. Kirkeprosjektet i Torrevieja blir finansiert gjennom en gave fra den norske menigheten i Stockholm, legger Nyland til.

KJØPER KLOSTER: Det nedlagte klosteret El Campanario blir til norsk sjømannskirke for fastboende nordmenn på den spanske solkysten. Kirken bli trolig vigslet av biskop Ole D. Hagesæther 15. desember i år.