Men støtten gjelder bare spørsmålet om avvæpning, og ikke selvbestemmelsesrett for baskerne, ifølge målingen som ble offentliggjort i avisen El Mundo søndag.

Over 75 prosent ønsker forhandlinger om avvæpning. Men 62,9 prosent av de spurte sier nei til å diskutere selvbestemmelsesrett for Baskerland.

68,4 prosent ønsker at regjeringen skal innlede formelle samtaler med ETA, som erklærte varig våpenhvile onsdag og dermed skapte håp om at 38 år med væpnet konflikt skal gå mot slutten.

50 prosent av de 800 som deltok i undersøkelsen, sier de tror ETA vil ty til våpen igjen. Bare 35 prosent hadde tro på at våpenhvilen vil vare.

ETA har erklært våpenhvile flere ganger tidligere, for så å bryte løftene. Men dette er første gang gruppa har beskrevet våpenhvilen som permanent.