ono sa at soldatene skal være 90 dager i Pakistan og delta i NATOs hjelpestyrke. De første soldatene skal ifølge forsvarsdepartementet reise til Pakistan fredag.

Nasjonalforsamlingen godkjente forslaget enstemmig onsdag kveld. Bare det prokommunistiske partiet Det forente Venstre avsto fra å stemme.

NATO ble fredag enige om å sende 1.000 soldater for å hjelpe til med gjenoppbyggingsarbeidet.