Protesten ble framført av Spanias ambassadør Fernando Alvargonzales på et møte med fiskeriminister Helga Pedersen (A) tirsdag.

— Det var den spanske ambassaden som tok initiativet til møtet, sier fiskeriminister Helga Pedersen til NTB.

På den halv time lange møtet understreket den spanske ambassadøren, ifølge Pedersen, at Spania i likhet med Norge mener det er nødvendig å slå ned på ulovlig og uregulert fiske.

– Men samtidig gjorde han det klart at Spania verken anser det for Norges rett å ta spanske fiskefartøyer som er mistenkt for uregulert fiske i arrest, eller å straffeforfølge fartøyene. Eventuelle straffeforfølging vil bli besørget av spanske myndigheter, framholdt den spanske ambassadøren.

– Jeg avviste dette ved å vise til at Norge fører en ikke-diskriminerende politikk i fiskevernsonen ved Svalbard. Fartøyer som fisker der, kontrolleres av den norske Kystvakten. I tilfeller hvor det foreligger uregulert fiske, vil fartøyene bli etterforsket av norsk politi og eventuelt tiltalt av norsk påtalemyndighet, sier fiskeriminister Helga Pedersen.

Pedersen sier til NTB hun er invitert til et møte med den spanske fiskeriministeren over jul. Ett av temaene på dette møte er overfiske i Barentshavet. (©NTB)