En ting er ekteskap og adopsjonsrett for homofile, en annen er skiftet fra å være USAs ivrigste allierte i EU til å bli nærmest det motsatte. Men taktskiftet i Spania går igjen på mange andre felt også.

Da sosialisten José Luis Rodríguez Zapatero overtok i fjor, etter åtte år med konservativt styre under José María Aznar, var det første han gjorde å trekke spanske soldater ut av Irak. Det andre var å erklære kamp mot «machismo», menns hersing med kvinner, spesielt innenfor hjemmets fire vegger.

Støtte fra kirken

En ny lov er allerede vedtatt. Den skal sikre aktiv kamp mot uvesenet på alle fronter. Krisesentre er ett virkemiddel.

— Vi har store forventninger til loven. Sammen med europeisk lovgivning, vil den endre kvinnens stilling i det spanske samfunnet grunnleggende, sier Paloma Saavedra Ruiz, leder for Kvinnelige borgere av Europa (RCE), et innflytelsesrikt nettverk av kvinnelige ressurspersoner

Loven ble vedtatt med støtte fra konservative PP og den katolske kirken. Men denne mektige alliansen fra Aznars regjeringstid, er i klinsj med sosialistene i en annen sak.

En omfattende skolereform, som blant annet skulle gjøre religionsundervisning obligatorisk, lå klar da sosialistene overraskende vant valget i fjor. Ifølge kritikere, ville reformen nærmest ha gjort Spania til et katolsk Iran.

For en nordmann lyder det litt overdrevet, men så har da også det norske kristendoms- og livssynsfaget havnet i klammeri med FN.

Tanken var at religionsfaget skulle bli obligatorisk og karakterene tellende for avansement. Foreldre og elever skulle få velge mellom to retninger, en med opplæring i katolsk tro og en med religionshistorie. Likevel var forslaget omstridt i Spania, der grunnloven fastslår et klart skille mellom kirke og stat.

Omarbeides

Nå er alt under omarbeiding i Zapateros regjering. Sosialistene sier ja til et religionsfag, men det skal ikke telle ved opptak til høyere utdanning. Dessuten skal det være frivillig.

— Begge deler representerer en grov nedvurdering av religionens plass i skolen. Når faget endatil blir frivillig, uten et obligatorisk alternativ, betyr det at det vil fremstå som en straff å ha religion. Du må sitte igjen, mens de andre elevene får fri, sier Manuel de Castro Barco, generalsekretær i Det katolske undervisningsforbund, som organiserer lærere, prester, munker og nonner.

— Resultatet av regjeringens endringer kan bli at religionen står enda svakere i skolen enn før selv Aznars reform ble påbegynt. Det tyder på manglende respekt for religionens betydning for det spanske folk, sier de Castro.

Han antar dog at mer enn 80 prosent av foreldrene vil søke om opplæring i katolisisme for sine barn.

Sosialistregjeringen er også i ferd med å gjøre det offentlige tv-selskapet TVE politisk uavhengig. TVE ble brukt til å drive propaganda for regjeringen til José María Aznar, og også den foregående til sosialisten Felipe Gonzáles. I fremtiden skal altså TVE drive uavhengig journalistikk.

FORBEDRING: Den nye loven vil forbedre kvinners plass i det spanske samfunnet kraftig, sier kvinneaktivist Paloma Saavedra Ruiz, som til daglig arbeider som rådgiver ved statsminister Zapateros kontor.<p/>FOTO: GORM K. GAARE