København (NTB): Oslo Sporveier har i flere år betalt det danske selskapet Falck for å overvåke og infiltrere taggermiljøet, i et forsøk på å forebygge tilgrising av sine vogner, skriver den danske avisen Politiken.

Falcks regionsjef i Norge, Guy Power, sier til avisen at mellom 1.200 og 1.300 taggere er tatt på fersk gjerning i Oslo de siste fire årene. 70 av dem har ifølge Power fått strenge dommer med fengselsstraff og bøter.

Falck er også hyret av Stockholms Lokalbaner for å jakte på taggerne og deres ødeleggende spraybokser. Direktøren for Falck i Sverige, Peter Lindegaard, forteller til Politiken at hans ansatte arbeider i sivil og infiltrerer tagger-miljøet. Ifølge Lindegaard har dette resultert i at om lag 800 taggere er tatt på fersk gjerning de siste tre årene.

-Våre sivile vektere kler seg ut som graffitimalere og prøver å komme tett innpå miljøet. Mange graffitiaksjoner er nøye planlagt, og derfor er det viktig å sikre seg så mye informasjon fra miljøet som mulig, for på den måten å kunne forhindre noen av hærverksaksjonene, sier Lindegaard.

Lindegaard viser til at en i Stockholm og Oslo den siste tida har sett en voldelig utvikling innen tagger-miljøene. Mens taggerne i Stockholm tidligere nøyde seg med å male på t-banevogner og andre steder, gjennomføres det nå stadig oftere organiserte aksjoner der hele togsett knuses med køller.

Også i Norge har man merket en mer voldelig utvikling, med taggere som er utstyrt med slagvåpen eller tåregass ment for selvforsvar. Dette har ifølge Politiken ført til flere voldsepisoder.