Partiet har teke dette med i sitt forslag til alternativt statsbudsjett.

Stor innsparing

Men Jorunn Ringstad, som har sete i samferdslekomiteen, er uviss på om ho får fleire parti med seg på dette.

— Det er ingen andre enn Senterpartiet som så klårt har gått inn for dette. 20 prosent ville bety ei stor innsparing for næringslivet, og vi har laga ein plan for gradvis nedtrapping, slik at vi til slutt har gratis ferjer i Noreg, slik som i Sverige, seier Jorunn Ringstad.

220 millionar

Ho opplyser at 20 prosent billegare ferjer vil kosta staten 220 millionar kroner, etter tal ho har fått frå Samferdsledepartementet.

Ole Johan Sagen i Bergen Næringsråd oppmodar dei andre partia på Stortinget til å fylgja Senterpartiet på dette punktet.

— Billegare ferjer er noko vi har kjempa for i mange år, seier Ole Johan Sagen.