Da Mikhail Gorbatsjovs forsøk på å reformere og modernisere sovjetsamfunnet slo feil, var Jeltsin mannen som grep inn og fikk utviklingen under kontroll. I august 1991 ble han verdenskjent da han fra toppen av en stridsvogn ledet motstanden mot et kuppforsøk.

Mot slutten av det året måtte Gorbatsjov gå av, og første juledag 1991 kunngjorde Jeltsin oppløsningen av Sovjetunionen. Samme år var han valgt til president i Russland, og han ble gjenvalgt i 1996, men trakk seg nyttårsaften 1999 og ble avløst av Vladimir Putin.

Fattig

Boris Jeltsin var født i Butka i den russiske regionen Ural 1. februar 1931 og vokste opp under fattige forhold. Hans far Nikolaj ble i 1934 dømt for antisovjetisk virksomhet og sendt på tre års straffarbeid i en av Josef Stalins fangeleirer.

Jeltsin jobbet hardt på skolen og ble kjent som klassens bestemann. Men han var vilter og fikk ord på seg for å mange disiplin – egenskaper som senere skulle komme til syne også hos politikeren og den internasjonale statsmannen.

I 1961 ble han medlem av det sovjetiske kommunistpartiet, og fra 1968 var han partiarbeider på hel tid.

– Jeg trodde oppriktig på de idealer partiet forkynte, og jeg studerte de marxistiske klassikerne inngående, fortalte han senere.

Karriere

Jeltsin gjorde karriere i partiapparatet i byen Sverdlovsk, det tidligere Jekaterinburg, der den siste russiske tsaren og hans familie ble drept i 1918. I 1977 ble huset der drapene skjedde revet – etter sigende på ordre fra Jeltsin.

Fra 1975 til 1985 var Jeltsin partisjef i Sverdlovsk, og fra 1985 til 1987 førstesekretær for partiavdelingen i hovedstaden Moskva. I 1987 rettet han heftig kritikk mot kommunistpartiets politbyrå, og som straff ble han fratatt politiske verv og plassert som bygningsminister.

12. juni 1990 kunngjorde den russiske folkekongressen Russlands selvstendighet. Jeltsin, som var medlem av kongressen, ble nøyaktig ett år senere valgt til landets første president, og i august samme år slo han og hans tilhengere ned kuppforsøket i Moskva.

Klovn?

I manges øyne var Jeltsin nå helten som hadde nedkjempet sovjetkommunismen. Men i tiden som kom, som Russlands fremste leder, skulle han også få rykte på seg som noe av en klovn, og det ble tisket og hvisket om et faretruende høyt alkoholforbruk.

Han fikk i sannhet også nok å slite med på det politiske planet. I 1994 ble den første av to blodige kriger i den opprørsherjede regionen Tsjetsjenia innledet, og i 1998 ble Russlands økonomi rammet av et krakk.

Alt dette tærte hardt på Jeltsins krefter. Han unngikk så vidt å bli stilt for riksrett for Tsjetsjenia-krigene, og han slet med hjerteproblemer. På det 20. århundres aller siste dag kunngjorde Boris Jeltsin at han gikk av og overlot makten til Putin.