MAGNE REIGSTADINGEBORG KRISTVIK (research)ASLAUG EIDE (research)magne.reigstad@bt.noAskøy er den suverent største pendlerkommunen i Hordaland.Godt over 47 prosent av arbeidsstyrken henter lønningsposen utenfor kommunegrensen. Utvandringen kan studeres hver dag fra kaien på Kleppestø. M/S "Beinveien" feier frem og tilbake over Byfjorden, mens bussene siger i silhuett over Askøybroen retning Bergen. Den beste pendlermålingen ga likevel fergene som gikk inntil 12. desember 1992. De fraktet de ufattelige 4,2 millioner passasjerer i året og de fleste om bord var faste reisende med jobb på fastlandet. Og fergene dumpet årlig 1,2 millioner biler på Sukkerhusbryggen.Daglig leder i Askøy Utviklingsselskap AS, Tore Dale, kaller pendlerne en arbeidskraftreserve. Han tror mange askøyværinger gjerne vil spare seg byturen hvis høvelig arbeid blir å finne på øyen.

Offensiv kommune Rabalderet rundt Hanøytangen endte med at Askøy kommune kjøpte seg styringsrett over et enestående industriområde. I disse dager inviteres ulike investorer til folkemøter for å legge frem sine konkrete planer. Askøy blir ikke lett å imponere, for kommunen har fått servert rikelig med luftige vyer, like siden skipsreder Hilmar Reksten sprengte seg et gigantisk minnesmerke i skjærgårdsidyllen. De som ikke får plass på Hanøytangen, behøver ifølge Tore Dale ikke å bekymre seg. Askøy har industritomter i næringsparken Storebotn midt inne på øyen.Store endringer vil skje de nærmeste to årene også på Horsøy. Sildeoljefabrikken blir revet og gjenreist med ny innmat. Det skal investeres 240 millioner kroner i nyanlegget der Austevolls-interesser er sterkt inne i bildet. De vil utvikle Horsøy til fiskerihavn.

Lengst i nord Gaia-bussreisende på fastlandet har det siste halvåret hylt høyt over dårlig busstilbud i bynære strøk. Det nyttet lite å hyle når du som langpendler en vinterdag sto på bussholdeplassen på Herdla, 22 kilometer unna fergen på Kleppestø som skulle bringe industriarbeideren til byen. Arbeiderne skulle stemple inn før kl. 07.00. De lærte seg å stå tidlig opp, folkene nordfra. I dag dukker det jevnlig opp nye jobber i hjemtraktene. Industriområdet lengst i nord på Mjølkevikvarden vokser dag for dag. Store steinmasser sprenges løs og skipes ut. Dette blir førsteklasses industritomter om noen år, og hvis ønskelig — en kilometer med dypvannskai.- Maken til muligheter finnes ikke på Hanøytangen, mener Tore Dale.

Utfluktsmål Reiseliv er et annet stort satsingsområde for det bynære øyriket. Mange har investert i utleiehytter og rorbuer i strandkanten, og flere kommer. Reiseliv skaper arbeidsplasser, og gir kommunen sjansen til å bevare kulturminner gjennom aktiv bruk. Næringen håper de fleste besøkende gjør mindre av seg enn Sigurd Slembe og Magnus Blinde som herjet vilt på Herdla i 1139. Siden satte tyskerne historiske spor etter seg. I dag er den flate og fuglerike øyen et yndet utfluktsmål med organisert parkering og servering.Og planen er å anlegge golfbane på deler av det store gårdsbruket. Strilekommunen blir enda mer urban. Golferne får der ute et helt annet tilbud enn i Meland, ifølge ekspertisen.

Kystkultur Gratis bro om fem år, satsing på reiseliv og enda mer småindustri skaper behov for hotell, mener folkene bak planene for Granholmen på Kleppestø. Et hotell med tærne i Byfjorden, minutter unna bykjernen.Dale mener hotellprosjektet kan øke trafikken såpass at "Beinveien" kan seile også i helgene og senere om kvelden. Sovekommunens selvstendighetslinje bevises også med Kleppestø Senter som solgte varer for 472 millioner kroner. Veksten har vært formidabel. Askøyværinger har tradisjonelt brukt mange penger i Bergensbutikkene. Fergeleiet Kleppestø har vokst seg opp fra sjøkanten til et servicesenter for hele kommunen, samtidig som det synes liv laga for små kjøpesentre på Fromritoppen, på Florvåg og ikke minst i Strusshamn. Her er kystkultur levende hverdag. Her lå seilskutene i karantenehavn med gult pestflagg i mastetoppen. Godt det ikke gikk bro over fjorden på den tid