Det er tidligere observert et sort hull midt i Melkeveien, men dette er første gang et slikt merkelig objekt er observert utenfor hoveddisken til det galaktiske planet. Hullet er lettere å observere, fordi det ligger utenfor det galaktiske planet. Det betyr at det er mindre interstellart "rusk" i mellom. Det sorte hullet er omlag 6.000 lysår fra Jorden og sirkles av en stjerne med en omløpshastighet på fire timer. Det var den raske satellitten som førte astronomene til det sorte hullet.

— Siden det sorte hullet ligger utenfor det galaktiske planet, gir det astronomene en unik sjanse til å studere det uten støy fra den interstellare massen i galaksen. Vi kan detaljstudere det som intet annet objekt i dets klasse, sier professor Phil Charles ved Universitetet i Southampton til BBC News.

Oppdagelsen ble gjort med det nylig oppdaterte teleskopet Multiple Mirror Telescope Observatory i Arizona og publiseres snart i Astrophysical Journal Letters.

Et sort hull er et objekt som er så massivt at gravitasjonskreftene trekker til seg all masse i nærheten. Selv ikke lys unnslipper.(Origo)