• Vi er her i Kalahariørkenen for å støtte buskmennene under deres rettssak som pågår i en liten landsby som kalles New Xade , forteller lederen for Samerådet, Geir Tommy Pedersen på en dårlig mobillinje fra ørkenen.

JAN TYSTAD

Han er sammen med Gunhild Buljo observatører under første del av rettssaken.

Saken gjelder buskmennenes rett til å flytte tilbake til sine landområder i Central Kalahari Game Reserve. Dette er et område på størrelse med Danmark, som de ble gitt av britene for å kunne fortsette å leve et nomadeliv på tradisjonelt vis. Rettssaken gjelder lovligheten av å tvangsflytte flere tusen buskmenn fra dette området og retten til å få sin andel av inntektene fra den gruvedriften som er planlagt. Buskmennene hevder at de blir flyttet slik at diamantletingen kan starte.

Solidaritet

På spørsmål hvorfor de norske samene er der, svarer Pedersen at de i mange år har samarbeidet med organisasjoner som arbeider for urinnbyggerne i det sørlige Afrika. Samerådet er en fellesorganisasjon som arbeider for samenes rettigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland og i det sørlige Afrika samarbeider de med organisasjoner som First People of Kalahari, menneskerettighetsorganisasjonen Ditshanelo i Botswana og WIMSA (Working Group for the Indiginous Minorities of Southern Africa) som arbeider for urinnbyggerne i alle de sørafrikanske landene.

— Vi er her for å vise solidaritet med de som har gått til rettssak og vi er blitt veldig godt mottatt av buskmennene. Vi har samarbeidet med dem i to år. Oppholdet har lært oss mye om forholdene her, sier Pedersen.

Utsatt

Rettssaken har vart i to uker, men er nå utsatt til 26. juli.

— Utsettelsen gjør saken enda mer kostbar for buskmennene og synes å være helt unødvendig. Riktignok var det to helligdager her mandag og tirsdag, men dommerne har bestemt å ta fri til mandag, forklarer Pedersen. Han synes utsettelsen er «merkelig». Det virker som om myndighetene forsøker å trekke saken i langdrag. Før den kom i gang var det også flere utsettelser. Myndighetene i Botswana er ikke interessert i at buskmennene vinner.

— Hva tror du blir resultatet?

— Jeg synes buskmennene har mange gode kort på hånden, men jeg vet jo ikke hvordan kjennelsen vil bli. Regjeringen i dette landet lager mye politikk ut av rettssaken. Statsråder har kommet hit for å forklare seg for pressen og drive propaganda for regjeringens tvangsflytting. Vi får se når saken er over. Vi må imidlertid reise hjem fordi det blir for dyrt for oss å følge hele saken på stedet, sier lederen for Samerådet. Han forsikrer imidlertid at uansett utfall, så kommer samene til å fortsette sin støtte av buskmennene. De har selv vært utsatt for diskriminering og kan lettere forstå hvordan andre opplever vanskelige myndigheter.

Norsk støtte

Samerådet har fått 300.000 kroner av NORAD for å hjelpe buskmennene, noen av disse pengene går til rettssaken. I tillegg støtter Kirkens Nødhjelp buskmennene med hjelpetiltak. Norsk hjelp er kjærkommen for disse urinnbyggerne i Botswana som lever en kummerlig tilværelse i de leirene de er tvangsflyttet til.

Bakgrunnen for rettssaken er at mer enn 2000 buskmenn fra stammene Gana og Gwis er blitt tvangsflyttet siden 1997, bare ca 160 har trosset flytteordren og lever på tradisjonell måte i ørkenen.

Årsaken til at regjeringen ikke vil ha dem i området er at den har planer om å starte gruvedrift etter diamanter. Innenfor dette området ligger blant annet flere av buskmennenes hellige steder.

Botswanas president Festus Mogae viser ingen sympati for urinnbyggerne. Han kaller dem «usiviliserte» og «steinalderfolk». Han ga ordre til at vann- og matforsyningene skulle stanses til de tradisjonelle bostedene deres. På den måten økte presset mot dem for å flytte.

I tillegg vil presidenten at alle inntektene fra diamantletingen skal gå til dem som får konsesjon, og det er statens eget gruveselskap og det sørafrikanske De Beer-selskapet. Buskmennene derimot mener at dersom det blir utvunnet diamanter på deres historiske område, tilhører noen av inntektene dem.

Det er ventet at rettssaken vil vare til ut i august.

I RESERVAT: New Xade, reservatet til buskmennene, der også rettssaken foregår.<p/>FOTO: PRIVAT
MØTTE UNGE: Geir Tommy Pedersen, lederen for Samerådet, møtte de unge buskmennene i New Xade, reservatet der de er tvangsplassert.<p/> FOTO: PRIVAT