— Verden opplever en matvarekrise, men Norge bruker bare tre prosent av bistanden på landbruk. Burde det vært mer?

— Jeg mener vi bør konsentrere den norske bistandsinnsatsen om de feltene hvor vi har særegne fortrinn, og det er ikke først og fremst landbruket. Derfor satser vi stort på innsatsområder som ren energi, forvaltning av olje og gass, likestilling, antikorrupsjon og så videre. Men vi gjør også mye bra på landbruksområdet, blant annet i et privat-offentlig partnerskap med Yara for å få opp bruken av kunstgjødsel i det afrikanske jordbruket. En ny grønn revolusjon i Afrika er svært viktig for å få bukt med matvarekrisen.

— Sprer vi oss over for mange gode formål?

— Jeg tror vi skal huske på at den internasjonale bistanden bare utgjør en liten del av den internasjonale pengeflommen, og at Norges andel av det globale bistandsbudsjettet bare er på tre prosent. Det finnes grenser for hva vi kan utrette, men vi konsentrerer oss som sagt om felter hvor vi har stor kompetanse og mener vi kan gjøre en forskjell.