Påstandene ble satt fram i nettavisen Asian Tribune lørdag. I sitt tilsvar søndag skriver Solheim at opplysningene stammer fra en organisasjon som kaller seg Nordmenn mot terrorisme, men som ikke er registrert i Norge og som trolig er et rent enmannsforetak.

Asian Tribune siterte Nordmenn mot terrorismes grunnlegger Falk Rune Rovik som kilde for sine påstander om norsk partiskhet. Rovik ble i 1997 funnet utilregnelig etter at han skjøt og drepte eieren av den tyrkiske Oslo-restauranten Papa Sigolo. Han ble satt fri i 1998.

– Det er uheldig at uriktige opplysninger gjengis og spres på Sri Lanka. Det er ikke noe som tyder på at Nordmenn mot terrorisme har andre medlemmer, skriver Erik Solheim (SV) i et åpent brev til Colombo-avisen Sunday Times.

– Norge har aldri gitt LTTE militært utstyr eller trent opp LTTE-medlemmer militært. En slik opptreden ville både vært uetisk og i strid med norsk lov, påpeker utviklingsministeren, som antyder at et LTTE-besøk ved Rena militærleir i Østerdalen kan ha blitt misforstått.

Hensikten med dette besøket var å gi gjestene fra Sri Lanka et innblikk i Norges rolle i fredsbevarende operasjoner verden over, slik Utenriksdepartementet i Oslo allerede har vært ute og gjort klart. Det var ikke snakk om noen form for militær trening, skriver Solheim.