Ifølge London-tabloiden The Sun er anklagene satt fram av en tidligere ansatt ved senteret for behandling av innreisetillatelser i Croydon sør i London. Vakre kvinnelige asylsøkere ble forført av tjenestemenn der, mens mindre pene fikk søknadene avslått, skrev avisen tirsdag.

– Dette er svært alvorlige påstander, og jeg skal sørge for at de blir etterforsket fullt ut. Vi kan selvfølgelig ikke godta slik oppførsel, het det i en kunngjøring fra statssekretær Tony McNulty i det britiske innenriksdepartementet samme dag.

The Suns hovedkilde er Anthony Panmani, som tidligere jobbet ved visumsenteret Lunar House i Croydon, der det hvert år blir behandler rundt 300.000 søknader.

– En pike fortalte at hun fikk ubegrenset opphold etter å ha bedt med seg en tjenestemann hjem, forteller han.

Brasilianske jenter skal ifølge Panmani ha vært spesielt populære blant hans kolleger ved visum— og asylsøknadssenteret i Sør-London. Disse jentene fikk som regel innvilget dobbelt så lange opphold i Storbritannia som menn fra Brasil.