Det har fått navnet Desertec, og kan – hvis det lar seg gjennomføre – løse flere problemer på en gang. Blant annet kan energiproduksjonen kombineres med produksjon av ferskvann, slik at grønne oaser gror opp der det nå er ørken, skriver The Observer.

Mer enn 100 enorme generatorstasjoner, hver av dem forsynt med tusener av store speil, skal hente inn energi fra sola og omforme den til elektrisitet. Denne strømmen skal så overføres til Europa gjennom oversjøiske kabler, heter det på den britiske avisens nettsider.

Utslippskutt

– På denne måten kan det produseres milliarder av watt, nok til å forsyne EU-landene med en seksdel av den strømmen de trenger. Dermed kan disse landene kutte sine utslipp av CO2 betydelig, skrev The Observer søndag.

Samtidig kan stasjonene brukes til avsalting av havvann, slik at ørkenland kan få hardt tiltrengte forsyninger av ferskvann, het det videre i artikkelen. Planen ble nylig presentert for EU-parlamentet av prins Hassan bin Talal av Jordan.

– Land med mye ørken, land med store energibehov og land med teknologisk kompetanse må samarbeide, framholdt den jordanske prinsen. – Ørkenområdene er en underutnyttet ressurs, framholder prinsens samarbeidspartner, fysikeren Gerhard Knies.

«Sløseri»

– Om dagen steker solen slik at det blir svært varmt på bakken, og om natten blir denne varmen så sendt tilbake til atmosfæren i form av stråling. Med andre ord går den til spille, og det er dette sløseriet vi må sette en stopper for, mener Knies.

Solenergien kunne for så vidt hentes ned i Europa, men høye europeiske tomtepriser gjør det lite tiltrekkende å bygge store energistasjoner der. I land som Algerie, Libya og Marokko er tomter billige – delvis fordi den intense varmen fra sola gjør jorda lite fruktbar.

Desertec-planen er tenkt som en kombinasjon av løsninger på disse ulike problemene. Hvis den blir satt ut i livet, kan solenergistasjonene i teorien produsere opp til 100 milliarder watt, hvorav to tredjedeler brukes regionalt og den siste tredjedelen eksporteres til Europa.

ROMEO RANOCO