Ombudsmannsnemnden for Forsvaret var på befaring hos norske styrker i Afghanistan i november i fjor. Rapporten ble sendt Forsvarsdepartementet i mars i år.

Rapporten påpeker at antallet såkalte sikkerhetshendelser har økt over hele landet. Flere av soldatene ga derfor uttrykk overfor nemnden at de følte større risiko i tjenesten nå.

Les også: Trond Petter (30) drept av Taliban

– Biler nær «breakdown»

Soldater er dessuten ikke fornøyd med kjøretøyene de har til disposisjon, og ber blant annet om flere pansrede kjøretøy. Det til tross for at styrkene har fått flere slike kjøretøy siden nemndens besøk året før.

I tillegg sa «brukerne av kjøretøyene at de fortsatt har en god del nesten utrangert materiell, som er nær «breakdown». Hvis vognene får stopp under kjøring, kan dette i tillegg medføre ekstra sikkerhetsrisiko».

BT får opplyst fra en kilde at ønskene om flere pansrede kjøretøy gjentatte ganger er tatt opp med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, senest under hennes tur til Afghanistan i slutten av mars.

– Veldig god verktøykasse

BT fant imidlertid ingen i går kveld som ville kommentere de kritiske utsagnene i rapporten.

– Jeg kjenner rapporten, men dette er ikke tidspunktet for å diskutere dette. Det jeg kan si er at vi vurderer oppdragene ut fra det utstyr vi har tilgjengelig til enhver tid, sier oberst Ole-Asbjørn Fauske, sjef for den norske kontingenten i Afghanistan.

Vegard Finberg, oberstløytnant og pressetalsmann ved Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger, er kjent med rapporten, men sier han ikke kjenner detaljene.

– Forsvaret har en veldig god verktøykasse å velge fra i Afghanistan. Har man ikke et kjøretøy som er tilpasset et spesifikt oppdrag og trusselsituasjonen, så gjennomføres ikke operasjonen, sier han.

– Stort spenn av kjøretøy

Norske styrker i Afghanistan har en rekke kjøretøy til disposisjon. Blant de vanligste finner man CV90, som ser ut som en stridsvogn, pansrede kjøretøy som Sisu og Iveco, Mercedeser forsterket med kevlar og upansrede kjøretøy som Toyota Land Cruiser.

– Styrkene har et stort spenn av kjøretøy som kan varieres etter hvilke oppdrag som skal utføres, sier Finberg.

Han presiserer at det ikke bare er graden av panserbeskyttelse som avgjør hvor motstandsdyktig et kjøretøy er mot sprengladninger.

– Man kan ikke si noe generelt fordi mange faktorer spiller inn. For eksempel om ladningen treffer bilen under, foran eller fra siden. Eller hvilken type bombe det er, sier han.

– Upansret kan være sikrest

Ifølge Finberg vil en lettpansret kevlarforsterket bil kunne motstå en sprengladning som ikke treffer vitale deler av bilen. Men treffer den motorrommet kan det få store konsekvenser.

I noen tilfeller kan et upansret kjøretøy være tryggere enn et pansret; for eksempel når hastighet og evne til å komme unna et angrep er avgjørende.

– Dessuten er det vanskeligere å komme seg ut av et pansret kjøretøy, dersom det er nødvendig, sier han.

Pansrede kjøretøy er konstruert for å motstå ulike typer kjent ammunisjon. Sprengladningene man møter i Afghanistan er imidlertid sjelden kjent. Virkningen på kjøretøyene er derfor også vanskelig å beregne.

Trond Petter Kolset satt i denne bilen, som ble angrepet i Afghanistan fredag. Kolset mistet livet.
FORSVARET
FORSVARET